薩拉樞機《神聖禮儀中的靜默與天主尊位》(三)

上文中 (英文譯文),聖座禮儀及聖事部部長 羅伯特.薩拉樞機在講話中提到,為確保天主在禮儀中佔有尊位,我們必須明認禮儀是天主的工作,是「被賦予」的。所以我們要有適當的驚奇及謙遜。我們參與或舉行禮儀必須先有內在的準備,就是發自痛悔和謙卑的赤心所作的悅納之祭。而這內在的奉獻應該在禮儀中以外在的形式展示出來。

另一方面,薩拉樞機亦指出,留意禮節中的細節並非因為固執,而是因為這是愛的表現。樞機尤其指出,一如夫妻間互相留意對方的細節,就是他們愛的表現。

 

Cardinal_Robert_Sarah_Prefect_of_the_Congregation_for_Divine_Worship_and_the_Discipline_of_the_Sacraments_at_the_Vatican_Feb_10_2015_Credit_Bohumil_Petrik_CNA_2_CNA_2_10_15

薩拉樞機 (CNA 圖片)

且看樞機如何繼續說,然後以下是我自己加的重點[筆記]


就《歷任教宗》十周年的一些反省

在結論之前,我希望特別就《歷任教宗》自動手諭生效的十周年給予一些反省。

教宗本篤十六世以自動手諭《歷任教宗》,制定了法則監管了羅馬禮特殊形式的運用,它宣告了彌撒的這個古老形式從未「被廢止」,而在頒布這文件時給主教們的信函中亦提到:

在禮儀史中,有成長和發展,卻沒有決裂。我們的前輩所視為神聖而予以保存的事物,至今仍然是神聖的,且為我們亦是偉大的——它們不可能突然被完全禁止或被認為有害。教會的信仰和祈禱所發展出的寶庫,我們務必加以保存,並讓它們享到應有的地位。

它的最主要動穖就是「關乎教會內心深處的內部修和。」(本篤十六世,於頒布《歷任教宗》時致主教信函,2017年7月7日)

當然,《歷任教宗》的規定,即只要所有基督的信徒——平信徒、神職、及修道人——要求的話,舊禮的彌撒及聖事即能自由地開放給他們,這規定是為了完結在大公會議後的禮儀教革所引起,基督在地奧體被分裂所引起的憾事。一如我們所知,為達致本篤十六世所渴望的修和,還有更多的工作需要完成,而教宗方濟各也在繼續為這工作,我們必須祈禱和努力,好能達到這修和,這是為了靈魂的益處、為了教會的益處,並好使我們基督徒給世界的見證及傳教使命能夠更加堅定。

繼續閱讀

薩拉樞機《神聖禮儀中的靜默與天主尊位》(二)

上文中 (英文譯文),聖座禮儀及聖事部部長 羅伯特.薩拉樞機在講話中提到,世界的噪音阻止我們接觸天主。而如果神聖禮儀變成了舞台,可能連天主都被排除在外,禮儀只剩下自我慶祝的團體,而失卻帶領人走向天主的效力。因此,天主必須在禮儀中佔有尊位。

另一方面,薩拉樞機亦指出,留意禮節中的細節並非因為固執,而是因為這是愛的表現。樞機尤其指出,一如夫妻間互相留意對方的細節,就是他們愛的表現。

Cardinal_Robert_Sarah

薩拉樞機

且看樞機如何繼續說,然後以下是我自己加的重點[筆記]


禮儀是神聖的

朝拜全能天主這個特制「場境」而言,「分開出來」是上主天主親自要求我們猶太祖先要做的,並被教會於初世紀有自由作公共朝拜時恰當地取用。我們用 Consecrated (祝聖) 這詞語去形容為了朝拜全能天主而特意分出來的人、地、物件,這來自拉丁語動詞 sacrere —解作使某物神聖或將獻於作一特定公務

maniturgium

神父的手受祝聖,為獻於一特定公務:獻彌撒、赦罪、施洗、傅油,即分施天主恩寵

一旦天主創造的事物被祝聖,它們不會用於平常或世俗的用途;它們屬於天主。這說話適用於隱修士及修女、執事、神父和主教,這事實反映在他們的衣著的行為當中,而且應該是這樣;甚至包括在神聖禮儀中參禮之外的時間。這也適用於很多大大小小用於禮儀朝拜的事物。舊禮的其中一個寶藏就是在《羅馬禮典》 (Rituale Romanum) 以及《羅馬主教禮典》 (Pontificale Romanum) 提供了龐大的、為禮儀專用物品所用的祝福及祝聖禱文。即將準備晉鐸的神父候選人,在晉鐸禮前拿著他的聖爵和聖盤到主教前讓主教祝聖:看到這個傳統復興是多麼令人感動。當新物品被慷慨地拿出來用作朝拜全能天主,並在它們被使用前先由神父按教會的規定祝福,這真是一個信德及愛德的美麗表達。 [天主的受造物本身是好的。但被祝聖之物,就是我們將天主給我們的東西,回獻於天主,不再用於世俗的用途。被祝聖的人和物,為我們點出一個事實:世俗不是我們的終向,我們必須時刻記着,我們看不到的天主才是我們的起點和終結。既然如此,被祝聖之物應該和世俗之物有所分開:衣著、保存方法等等……]

繼續閱讀

小朋友望彌撒 – 筆者自述

筆者寫過的小朋友望彌撒系列 (例如這個這個),最常看見的讀者評論都是「作者肯定未有小朋友,所以才…..」大致都是覺得筆者自己還沒有生育小朋友,所以不會明白父母的艱辛,才輕易地做評論去指點父母該如何如何教育小孩。其實看見這類評論筆者是納悶的,為什麼都覺得筆者必須要有小朋友才有資格給予意見不然就是不夠中肯? 因為這類評論實在太多,而讀者會因為筆者的「身份」而先入為主覺得筆者的意見不聽也罷,所以今天筆者要來和大家分享一下我媽媽是怎樣帶我去望彌撒的。

children-in-church

小朋友參與禮儀

繼續閱讀

薩拉樞機《神聖禮儀中的靜默與天主尊位》(一)

剛剛過去的聖十字架節,也是教宗本篤十六世《歷任教宗》(Summorum Pontificum其附帶信函)手喻生效十周年。在那幾天羅馬舉行了「《歷任教宗》朝聖」,當中有講座、彌撒、遊行、拜苦路等等活動,吸引了各地熱愛教會傳統的信友參加。

其中在9月14日,聖座禮儀及聖事部部長 羅伯特.薩拉樞機 (Cardinal Robert Sarah)於宗座聖多瑪斯大學致辭,題為《神聖禮儀中的靜默及天主尊位》 (Silence and the Primacy of God in the Sacred Liturgy)。 「新禮儀運動」 (New Liturgical Movement) 網站取得了初稿,最終版本會在修正後正式出版。NLM 他們也特別點出了樞機在整段講辭中的重點:

  1. 樞機反對以人為中心的禮儀,我們有需要將天主恰當地放回在我們朝拜的中心
  2. 樞機反對禮儀成為「舞台」及「世俗娛樂」,這些噪音「殺死」禮儀
  3. 舊禮 usus antiquior 應被視為廿一世紀教會生活的正常部分,而樞機安慰眾參加者,沒有人會將羅馬禮的舊禮奪走。

中文翻譯全文可供下載,然後以下是我自己加的重點[筆記]

Card Sarah


第五屆《歷任教宗》羅馬研討會
「神聖禮儀中的靜默與天主尊位」
聖座禮儀及聖事部部長   羅伯特.薩拉樞機
2017年9月14日       羅馬.宗座聖多瑪斯大學

《歷任教宗》自動手諭頒報十年,我首先想表達的是對全能天主的感謝。事實上,藉着這文件,本篤十六世希望在教會內建立一個修和的記號,這已帶來眾多果實,而教宗方濟各以同樣方式地繼續。天主渴望祂教會的合一,我們亦在每一個感恩祭中為此祈禱:我們被召繼續尋求這修和及合一之路,以在今日的世界中作基督永恆的見證人。[讓多一種禮儀通行,是修和及合一的途徑。正正顯示公教會同一信仰的多種表達。]

繼續閱讀

小朋友望彌撒 – 遠離那些魔鬼叔叔阿姨

筆者最近在聖堂旁觀了一件事件,讓筆者發現父母要教導孩子學會望彌撒真是一件非常艱鉅的任務,因為要面對的挑戰實在太多了。

pope-francis-and-mini-pope

可能連教宗也會對小孩子毫無辦法

事源筆者附近前排坐著一對夫婦,手抱著一個約一兩歲的小朋友。小朋友固然天真可愛,筆者有時也會忍不住在彌撒中分心多看小朋友幾眼 (笑)。那對夫婦其實已經很努力地在帶小孩,小朋友沒有玩玩具也沒有哭鬧,整個彌撒中都非常乖巧安靜,可是在彌撒後期在隔兩排後方有一個叔叔,竟然手拿著一個手套玩偶在逗小朋友玩,小朋友當然非常開心地目不轉睛地看著,甚至試圖想去往玩具的方向移動,而父母則要用非常大的力氣才能抱穩小孩而不讓他扭動想脫離控制


筆者其實長年都在同一聖堂長大,所以那叔叔也算是從小知道的,可能就是因為算是從小認識的長輩,所以他們逗小朋友玩父母也不好意思說些什麼,也不能拒絕。畢竟長輩都只是疼愛小朋友喜歡小朋友才想要逗他們玩。而且環觀現在的風氣,大人逗嬰兒/小朋友實在是很常見的事了,就算沒有筆者看到「自備道具」的,普通也會對小朋友擠眉弄眼,聊天的。也許大人覺得只是很小的事情,就是看小朋友可愛和他們玩一下的「小事」而已。

繼續閱讀

教宗思道五世遣責墮胎惡行

墮胎不是個當代社會才面對的問題。這個問題在不少古文明社會已出現。基督徒由一開始已遣責這般惡行,認為這是違反第五誡中的其中最嚴重的罪惡之一。

Sixtus_V

教宗思道五世

到了1588年,教宗思道五世 (Pope Sixtus V) 頒布 《毫無約束》(Effraenatam) 宗座憲章 (Apostolic Constitution) ,以極為嚴厲的語氣指責這種惡行,以及刻意殺嬰的人。


毫無約束地,放蕩的人犯罪違反「毋殺人」誡命;由各份宗座憲章的反覆遣責可見這些人的大膽無恥;我們既被上主放置於最高公義之座,因著最公義的原因,一方面更新舊的法律,另一方面亦擴充這法律而以合理的懲罰去限制執行這惡魔般的凶暴殘殺的人,他們毫不心怯地、殘忍地殺害仍藏在母胎的嬰兒。

Noticing that frequently by various Apostolic Constitutions the audacity and daring of most profligate men, who know no restraint, of sinning with license against the commandment “do not kill" was repressed; We who are placed by the Lord in the supreme throne of justice, being counseled by a most just reason, are in part renewing old laws and in part extending them in order to restrain with just punishment the monstrous and atrocious brutality of those who have no fear to kill most cruelly fetuses still hiding in the maternal viscera.

(Effraenatam perditissimorum hominum contra divinae legis praeceptum de non occidendo, peccandi audaciam atque licentiam, sanctissimis legibus, variisque Constitutionibus saepius repressam animadvertentes; cogimur Nos quoque in supremo justitiae throno a Domino constituti, justissima ratione suadente, vetera jura partim innovando, partim ampliando, eorum etiam immanitatem pari poena proposita coercere, qui immaturos foetus intra materna viscera adhuc latentes crudelissime necare non verentur.)

我們需知道,生命存在於受孕的一刻。這個新的生命,雖然我們看不到,聽不到,但卻已是一個完整的生命,擁有和我們一樣的尊嚴和權利。我們看不到聽不到,是因為這生命的潛能還未發揮,一如一個剛出生的嬰孩未能說話未能走路,但這不代表我們的生命比剛出生的嬰兒寶貴。我們絕不能因我們肉眼看不到這生命的美,就忽視這生命的重要性。

390px-Embryo_7_weeks_after_conception

在同一宗座憲章,教宗思道五世表明所有負責執行、協助、甚至鼓勵墮胎的人,都處予自科絕罰——即自絕於教會之,不能領受任何聖事,包括告解。這處罰到現在還是相同的:

1398 條 – 凡設法墮胎而既遂者,應受自科絕罰。

Can. 1398 A person who procures a completedabortionincurs a lataesententiaeexcommunication.

Can. 1398 — Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit.

真福保祿六世:魔鬼的尾巴正在瓦解公教世界

Embed from Getty Images

「魔鬼的尾巴正在瓦解公教世界。撒旦的黑暗已進入及在公教會內擴展,甚至到了它的頂峰。背教——信仰的失落——正在世界傳播,並進入了教會最高的階層。
(“The tail of the devil is functioning in the disintegration of the Catholic world. The darkness of Satan has entered and spread throughout the Catholic Church even to its summit. Apostasy, the loss of the faith, is spreading throughout the world and into the highest levels within the Church.")」
–教宗真福保祿六世。1977年10月13日。刊於意大利報紙 “Corriere della Sera" 1977年10月14日,第7頁